Báo Cáo Thống Kê

  • 12/12/2022
  • Nha Khoa PRO
Thống kê thanh toán ở phần mềm quản lý nha khoa gồm các chức năng quản lý phiếu thu chi, doanh số, cảnh báo vật tư cần bổ sung, vật...

Kho – Vật Tư

  • 12/10/2022
  • Nha Khoa PRO
Nha Khoa Pro quản lý toàn bộ hoạt động tại phòng khám, giảm chi phí vận hành, kiểm soát thu chi, tránh thất thoát tuyệt đối. Loại bỏ những...

Lịch hẹn – Điều trị

  • 12/09/2022
  • Nha Khoa PRO
Chức năng quản lý lịch hẹn trên phần mềm quản lý nha khoa giúp các bác sĩ chăm sóc khách hàng tốt hơn, cho phép khách hàng dễ dàng chọn...

Chăm sóc khách hàng

  • 12/12/2021
  • Nha Khoa PRO
Quản lý & chăm sóc khách hàng trên phần mềm nha khoa PRO là chức năng quan trọng của phòng khám, tại đây lưu trữ thông tin cùng thông...