Nha Khoa Pro quản lý toàn bộ hoạt động tại phòng khám, giảm chi phí vận hành, kiểm soát thu chi, tránh thất thoát tuyệt đối. Loại bỏ những sai sót trong cách vận hành truyền thống..

Phần mềm Nha Khoa Pro giúp phòng khám quản lý dễ dàng, hiệu quả vượt trội. Kiểm soát chi phí tiêu hao trên từng Khách hàng, trên từng dịch vụ …