Phần mềm quản lý phòng khám Nha Khoa PRO phát triển dựa trên kinh nghiệm tích lũy và nhu cầu của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Răng-Hàm–Mặt.

Với am hiểu về chuyên môn và kinh nghiệm trong vận hành quản lý phòng khám, NhaKhoaPRO cung cấp cho bạn những số liệu thống kê chi tiết và chính xác nhất về công nợ của khách hàng và nhà cung cấp: hoá đơn xuất nhập, thu chi, chương trình khuyến mại / trả góp …

Bước 1: Quản lý phiếu thu

– Phiếu thu là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi.

a. Tạo phiếu thu:
Từ giao diện “chi tiết khách hàng”, Bác sĩ có thể tạo được phiếu thu.

 

Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu thu, Bấm vào nút  “thêm phiếu thu”

 

 • Mã: mã số phiếu thu tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu thu, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu thu mới.
 • Ngày thu: chọn ngày tạo phiếu thu tiền.
 • Khách hàng: Chọn khách hàng đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin khách hàng mới.
 • Lý do: nhập lý do thu
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)

Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút để lưu.

Phiếu thu vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu với đầy đủ các thông tin.

 

Bước 2: Quản lý phiếu chi

– Phiếu chi nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán

 • Từ giao diện Thống kê thanh toán / Phiếu chi, Bấm vào nút “Thêm phiếu chi”
 • Mã: mã số phiếu chi tự động tăng thêm khi tạo mới phiếu chi, nếu tạo mới từ chức năng sao chép, bạn phải tự sửa mã phiếu chi mới.
 • Ngày chi: chọn ngày tạo phiếu chi tiền.
 • Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin Nhà cung cấp mới.
 • Lý do: nhập lý do chi
 • Số tiền: nhập số tiền
 • Trạng thái: Nhập trạng thái thanh toán (chưa chi trả, đã chi trả, hủy)
 • Sau khi hoàn tất phần nhập liệu, bấm nút “Thêm phiếu chi” để lưu. Phiếu chi vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu chi với đầy đủ các thông tin .

 

Bước 3: Chương trình Khuyến mại – Trả góp