Thống kê thanh toán ở phần mềm quản lý nha khoa gồm các chức năng quản lý phiếu thu chi, doanh số, cảnh báo vật tư cần bổ sung, vật tư sắp hết hạn …

Tất cả các tính năng trên giúp phòng khám có cái nhìn khách quan nhất trong khoảng thời gian tùy chọn ( theo ngày – tuần – tháng – năm, từ ngày đến ngày …) từ đó Nha Khoa có sự điều chỉnh phù hợp cho chiến lược của phòng khám.

 

Bước 1: Báo cáo doanh thu

– Báo cáo doanh thu chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.
– Bạn có thể chọn thời gian mà bạn muốn thấy doanh thu qua bộ lọc của hệ thống.

Bước 2: Tính năng cảnh báo

  • Cảnh báo vật tư cần bổ sung
  • Cảnh báo vật tư sắp hết hạn
  • Cảnh báo khách hàng quá hẹn / KH cần chuẩn bị